Kategorie


Serwis

Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na wszystkie przez nas sprzedawane produkty.
W przypadku naprawy gwarancyjnej – wymieniony lub naprawiony towar dostarczamy gratis. Jeżeli towar jest pogwarancyjny lub reklamacja nie zostaje uznana wszelkimi kosztami (naprawy, wysyłki itd) obarczony jest klient.
W celu dokonania naprawy serwisowej klient sam musi dostarczyć zakupiony towar. Przyjęcie przez nasz serwis towaru jest bezpłatne.
W celu dokonania naprawy serwisowej klient sam musi dostarczyć zakupiony towar
Do każdej przesyłki na serwis proszę załączyć odpowiedni dokument zgłoszeniowy.
Wersja PDF POBIERZ
Wersja ONLINE WYPEŁNIJ

 

Urządzenie przesłane do serwisu musi być kompletne. W przesyłce muszą się znajdować wszystkie elementy wyposażenia (np. myszka, zasilacz, pilot).

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie na skutek niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez klienta.

Zgłoszenie jest potwierdzane w dni robocze telefonicznie lub mailowo w ciągu maksymalnie 48h od otrzymania przesyłki.

 

Po potwierdzeniu zgłoszonych usterek, urządzenie jest naprawiane i odsyłane kurierem
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.

- uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w linii energetycznej

- ingerencji osób trzecich do wnętrza urządzenia (nie dotyczy serwisu E-Security).

 

Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem

- uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w linii energetycznej

- ingerencji osób trzecich do wnętrza urządzenia (nie dotyczy serwisu E-Security)