Kategorie

Newsletter

Zoom optyczny a cyfrowy

W wielu urządzeniach służących do rejestratracji obrazu np. aparatach, kamerach w tym także kamerach monitoringu wykorzystywane są obiektywy o różnych ogniskowych. Jest to parametr szczególnie ważny opisujący odległość obiektywu względem matrycy na której skupia się światło i to od niego zależy kąt widzenia danego urządzenia. Zakładając, że wielkość matrycy światłoczułej jest wartością stałą to zależność ogniskowej do kąta obserwacji sprowadza się do tego, że im mniejsza ogniskowa tym kąt obserwacji szerszy. Z drugiej strony im ogniskowa jest wyższa to zawężamy kąt obserwacji, jednak uzyskujemy wtedy zoom optyczny. Tutaj dochodzi do sedna sprawy:

Zoom optyczny uzyskiwany jest przy odpowiednim ustawieniu przyrządów optycznych i nie wpływa na jakość obrazu (wpływa natomiast na kąt obserwacji).

Zoom cyfrowy jak sama nazwa wskazuje jest narzędziem do obróbki cyfrowej obrazu, ktora tylko symuluje zmianę ogniskowej. Poważną wadą takiego rozwiązania jest pogarszanie jakości obrazu.


Obraz 1 - oryginalny obszar obserwacji. Kamera ustawiona na szeroki kąt widzenia.


Obraz 2 - obraz uzyskany poprzez zoom cyfrowy


Obraz 3 – obraz uzyskany poprzez zoom optyczny


O czym więc świadczy cecha "zmiennogniskowy obiektyw" w stosunku do kamery monitoringu?
W takich kamerach można ustawić kąt obserwacji z zakresu pracy danej kamery (przykładowo zakres widzenia między obrazem 1. oraz obrazem 3.). Kamery o zmiennoogniskowych obiektywach są bardziej uniwersalne i znajdą zastosowanie w większej liczbie miejsc, lecz nie zawsze są konieczne. Bardzo często wystarczą stałoogniskowe kamery o wysokich parametrach pracy.

Zrzuty ekranu zostały wykonane przy pomocy kamery HD CVI Protec 2Mpix ESBR-CV1220/2,8-12"autor: Bartłomiej Czaja

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej o systemach monitoringu?
Skontaktuj się z nami:
Telefon: 22 614 33 72, 22 618 30 53
   
   
Adres: ul. Lecha 6, 03-610 Warszawa
   
Zobacz jak dojechać