Kategorie

Newsletter

Zasilanie - ABC Telewizja przemysłowa

Zasilaniu w systemach telewizji przemysłowej poświęca się bardzo mało uwagi, jednakże w praktyce zasilanie ma bardzo duży wpływ na prawidłowe działanie systemów telewizji przemysłowej. Zasilanie bardzo często jest przyczyną awarii oraz wadliwego działania systemów monitoringu przemysłowego. Współczesne kamery przemysłowe zazwyczaj zasilane są przy pomocy napięcia stałego 12V oraz przy pomocy napięcia zmiennego 24V lub 230V. W systemach telewizji przemysłowej stosuje się różne przewodowy do transmisji sygnału wizyjnego. W większości systemach telewizji przemysłowej mamy do czynienia ze specjalistycznym okablowaniem XYAP PE 75-0.59/3.7+2x0.50, które oprócz tradycyjnego okablowania koncentrycznego posiada dwie żyły zasilające. Okablowanie XYAP PE 75-0.59/3.7+2x0.50 ze względu na swoje właściwości i budowę powszechnie wykorzystywane jest w zewnętrznych instalacjach TV przemysłowej.


Zasilanie kamer przemysłowych napięciem zmiennych 230V AC

Zasilanie napięciem zmiennym 230V posiada wiele zalet. Główną zaletą zasilania 230V AC bez wątpienia jest odległość na jaką może być przesyłane napięcie. Drugą zaletą tego zasilania jest jego powszechność i ogólnodostępność w sieci energetycznej obiektów. Prace z napięciem 230V AC wiążą się z dużym niebezpieczeństwem, co wymaga znajomości zasad bezpieczeństwa. Do najważniejszych zasad bezpieczeństwa, z całą pewnością można zaliczyć:
- odpowiednie zabezpieczenie urządzeń dozorowych,
- wybór odpowiedniego okablowania.

Wszystkie zadnienia pracy z napięciem zmiennym 230V zostały zawarte w odpowiednich przepisach i normach.

Do zalet zasilania na 230 V niewątpliwie można zaliczyć odległość, na jaką można przesłać to napięcie jak i powszechną dostępność sieci obiektach. Montaż kamer przemysłowych zasilanych napięciem zmiennym 230V wymaga zachowania szczególnej ostrożności, dlatego też większość specjalistów z branży CCTV zaleca stosowanie urządzeń wizyjnych zasilanych tak zwanym bezpiecznym napięciem stałym 12V DC.


Zasilanie kamer przemysłowych napięciem stałym 12V DC

We współczesnych instalacjach telewizji przemysłowej bardzo często spotykamy się z koniecznością prowadzenia bardzo długich przewodów sygnału wizyjnego oraz zasilania. Jeśli chodzi o przesyłanie obrazu to nie ma większego problemu. Zazwyczaj obrazy można przesyłać na odległość do 400 metrów bez znaczącego pogorszenia jakości. Powyżej 400 metrów należy stosować specjalne wzmacniacze sygnału wizyjnego. Problem pojawia się dopiero w przypadku bardzo długich kabli zasilania. Główną zaletą zasilania 12V DC jest przede wszystkim bezpieczeństwo prac instalacyjnych. Do największych wad tego zasilania z całą pewnością można zaliczyć spadki napięcia na przewodzie, co znacznie ogranicza długość przewodu zasilającego. Większość producentów nowoczesnych kamer przemysłowych w danych technicznych co prawda przedstawia informacje dotyczące zasilania 12V DC, jednak bardzo rzadko informuje nas o odchyłkach napięcia przy których kamery CCTV mogą pracować prawidłowo. W przypadku rzetelnych informacji dotyczących zasilania powinna w danych technicznych być zawarta informacja odnośnie dolnej i górnej granicy napięcia zasilającego. Według specjalistów z branży CCTV napięcie zasilające na kamerze nie powinno spadać poniżej wartości 11V. W momencie gdy napięcie zasilania na kamerze spada poniżej 11V, kamera zaczyna mieć problemy nie tylko z załączaniem ale także z prawidłowym odwzorowywaniem obrazów (np. gubienie kolorów).

Poniżej została przedstawiona tabela pokazującą, jaki maksymalny prąd możemy przesyłać przy wybranej odległości i przekroju poprzecznym kabla. Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z prawem Ohma i przy uwzględnieniu spadku napięcia rzędu 1V.autor: Bartłomiej Czaja

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej o zasilaniu monitoringu?
Skontaktuj się z nami:
Telefon: 22 614 33 72, 22 618 30 53
Adres: ul. Lecha 6, 03-610 Warszawa
Zobacz jak dojechać