Kategorie

Newsletter

Klasyfikacja IP wodoszczelności

IP („International Protection Rating”, czasami „Ingress Protection Rating”) – stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed:
  • dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy,
  • wnikaniem obcych ciał stałych,
  • szkodliwymi skutkami wnikania wody.

Kod IP stosuje się również do oznaczania pustych obudów.


Według normy PN-EN 60529:2003:
Kod IP – system oznaczania stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.


Cyfra Stopień ochrony
0 bez ochrony
1 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
2 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
3 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
4 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
5 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed pyłem
6 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna


Cyfra Stopień ochrony
0 bez ochrony
1 ochrona przed padającymi kroplami wody
2 ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę
3 ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony
4 ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
5 ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
6 ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
7 ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)
8 ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7)autor: Bartłomiej Czaja

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej o systemach monitoringu?
Skontaktuj się z nami:
Telefon: 22 614 33 72, 22 618 30 53
   
   
Adres: ul. Lecha 6, 03-610 Warszawa
   
Zobacz jak dojechać